İletişim: 0228 212 0074

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ

 Sektörler açısından artan bilginin üretilmesi, korunması, saklanması ve yeniden kullanılabilmesi network altyapılarının doğru ve ölçeklenebilir olması ile karşılanabilir. Firmalar için yaşamsal öneme sahip olan ve ses, görüntü, veri aktarımı doğru yapılandırılmış yerel ve geniş alan ağları ile mümkündür. Müşterilerin ihtiyacına göre yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek yerel ve geniş alan ağlarının analizi, planlaması, optimizasyonu, kurulumu ve entegrasyonu hizmetleri sunmaktayız.

Network hizmetlerinin müşteriler için yararları;
– Network operasyon harcamalarında azalma,
– Network yönetim kapasitesinde artış,
– Firmaların büyüme stratejilerine destek,
– İş sürekliliği sağlanması,

    Network Alt Yapısında Kullanılan Ürün ve Servislerin Analizi; Mevcut altyapı içerisinde kullanılan ürünlerin ve network servislerinin analizinin yapılması, stabil çalışması ve sorun gidermeye yönelik çözümlerin uygulanması konusunda hizmet verilmektedir.

Kurumsal Bilgisayar bakım anlaşması ile sunucu, bilgisayar ya da networkte oluşan sorunlarda ani refleks gösterip firmaların maddi hasar yada zaman kaybı yaşamaması için kurumlara bilgisayar bakım anlaşması hizmeti vermekteyiz.

Sunucu network destek son zamanlarda önemi oldukça artmıştır .Sunucuların bakımı destek ve hizmeti güncel yapının yeni teknolojilere uyumu kurumsal firmalarınız açısında önemli bir duruma gelmiştir.Sunucu network destek son zamanlarda önemi oldukça artmıştır .Sunucuların bakımı destek ve hizmeti güncel yapının yeni teknolojilere uyumu kurumsal firmalarınız açısında önemli bir duruma gelmiştir.

Anlaşma yaptığımız firmada yapının sistem altyapısından güvenlik cihazlarına kadar yapıyı detaylı bir şekilde inceleyerek sizlere rapor sunmaktadır.Bu yapılan fizibilite kapsamında yapınız hakkında check up işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz.Bu işlemler bitirildikten sonra yapınızın ne kadar büyüme ,ne gibi sorunlar karşılaştığınız mevcut yapınızda yazılım ve donanım envanter listesinin hazırlanması.Bir sonraki adım ise kullanıcıların hangi grup ve hangi kurallar silsilesine sahip olacaklarını inceleyip yapı omurgasını oluşturuyoruz.
Neden sunucu ve network alt yapısı bizler için önemli sorusu cevabını şu şekilde özetleyebiliriz;

Sunucularımız yapının baş omurgalarından bir tanesi olup herhangi bir sorun durumunda sistem durma çalışamama kavramlarını ortaya çıkaracaktır.Netwok alt yapımız düzgün bir omurga üstüne kurulmadıysa sistem yavaşlık ve problemlerle karşılaşma olasılığımız artacaktır bu durumun önüne geçmenin en doğru yollarında biri kurumsal bilişim danışmanlık ve bakım anlaşması desteği almak olacaktır.Uzman sertifikalı personelimiz bu durumlar için eğitim ve tecrübeye sahiptirler.

Kurumsal sistem destek danışmanlık ve bakım anlaşmasını avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Sorun olmadan önce müdahale ve kontrol.
 • Rutin raporlama.
 • Yazılımlarımız güncelliği
 • Ürünlerimizin yasal süreç takipleri
 • Firma içindeki personelin verimli çalışma prosedürü uygulanması
 • Sistem yedekleme prosedürü.
 • Sistemin ıso 27001 yapısına uygunluk testleri
 • Sistemin bulut yedekleme prosedürü
 • Sizlerin adına uygun ürün temini

Danışmanlık Hizmetleri; müşterilerin iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, müşteri mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya müşteri BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak verilen uzmanlık hizmetleridir.

Danışmanlık Hizmetleri, en genel ifadesi ile sonucunda bir danışmanlık raporunun üretileceği “bilgi bazlı” hizmetlerdir. Bir ürün ve/veya çözümün üretimi ya da devreye alınmasını içermezler.

Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki alt bileşenler bazında ele alınmıştır:

 • Sistem Danışmanlığı,
 • Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı,
 • Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı,
 • Süreç Danışmanlığı,
 • Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı.

Danışmanlık Hizmetleri dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin bakım, destek, işletim ve yönetim hizmetleri kapsam dışıdır.

Danışmanlık Hizmetleri, teknik bilgi, beceri ve en önemlisi belirli bir konuda deneyim gerektiren alanlarda çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyen, kısa sürede yoğun ve etkin bilgi transferi yapmayı amaçlayan, iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, mevcut BT yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konmasına ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya BT sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine ihtiyaç duyan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

OLAĞAN ÜSTÜ DURUM DANIŞMANLIĞI

MBS Telekom olarak müşterilerimizin herhangi bir doğal afet veya teknik problem ile karşılaşmaları durumunda, BT hizmetlerini alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetlerin belirlenebilmesi için öncelikle müşterimiz ile birlikte ön çalışma yaparak, iş sürekliliğine yönelik BT altyapılarını etkileyebilecek riskleri, olasılıklarını ve bu risklerin işe etkilerinin analizini yapıyoruz. Bu kapsamda gerekli altyapının tasarımı ile operasyonel süreçlerin belirlenmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Bu servisin müşterilerimize faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz;

Karşılaşılan herhangi bir felaket senaryosunda veya problem anında kritik iş fonksiyonlarını yürüten sistemlerin durmaması,
Finansal kayıpların minimize edilmesi,
Veri kaybının önlenmesi,
Müşteri kaybının önlenmesi,
Kurumsal prestij kaybının önlenmesi,
İş akışlarının kesintisiz olarak devam ettirilmesi,
Servis kalitesinin korunması.